Slagen voor het SEU-examen is een gezamenlijke inspanning

Steeds minder deelnemers slagen voor het SEU-examen. En de mensen die wél slagen voor het diploma voor uitzendprofessionals, doen dat met een lager cijfer. “Er is duidelijk iets aan de hand”, constateert directeur Barbara Kramer van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU).

Tekst: Marco Hendrikse

‘Jeuh, ik heb mijn SEU gehaald!’ wie op LinkedIn wat contacten heeft in de flexbranche komt zulke berichten regelmatig tegen. Vrijwel iedereen die een dergelijk bericht post, voegt er in één adem aan toe dat ze zich nu echt uitzendprofessional mogen noemen. En natuurlijk worden collega’s en trainers bedankt. De likes en felicitaties stromen binnen….

Prachtig dat een SEU-diploma zo wordt gewaardeerd. Maar juist deze vele ‘juichverhalen’ strooien zand in de ogen. Er slagen namelijk steeds minder deelnemers voor het SEU-examen, zo constateert Barbara Kramer. Ze is directeur van Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). Sinds begin 2022 lopen de slagingspercentages terug. De deelnemers die wel slagen, slagen met een gemiddeld lager cijfer. “Er is duidelijk iets aan de hand”, zegt Kramer.

Wel vaker dipje

“Natuurlijk komt het wel eens vaker voor dat er een dipje is in de slagingspercentages, bijvoorbeeld na de zomervakantieperiode. Dat voorkom je niet. Wat ook opvalt, is dat net voor de invoering van nieuwe wet- en regelgeving -bijvoorbeeld een nieuwe uitzend-cao - de slagingspercentages lager zijn. Net na de invoering ervan zijn ze hoger. Het lijkt wel alsof er dan extra goed wordt geleerd.”

“Er is een verband tussen de krappe arbeidsmarkt en de dalende slagingspercentages”

Zijn er ook oorzaken aan te wijzen voor de structureel dalende slagingscijfers? Kramer geeft aan dat regelmatig analyses worden gedaan om trends te verklaren. Bovendien vullen deelnemers aan het examen na afloop een evaluatieformulier in. Daaruit kan veel informatie worden gehaald. Uit die analyses zijn wel conclusies te trekken, al moet dat ‘met de nodige voorzichtigheid gebeuren’. Kramer ziet een verband tussen de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en de dalende slagingspercentages.

Ontzettend krappe arbeidsmarkt

“Iedereen weet dat we in Nederland een ontzettend krappe arbeidsmarkt hebben. Personeel is niet aan te slepen. Werkgevers moeten alle zeilen bijzetten bij het werven van personeel. Bovendien moeten werkgevers wat soepeler omgaan bij de selectie van nieuwe medewerkers. Het schaap met vijf poten is definitief niet meer te vinden. Werkgevers, ook uitzendondernemingen, moeten hun eisen aan medewerkers bijstellen. Dat hoeft natuurlijk helemaal geen probleem te zijn. Zoals Randstad in haar campagne [gericht op uitzendkrachten, red.] al aangeeft: ‘wat je nog niet kunt, dat leren wij je’.”

Kramer vervolgt: “Deze ontwikkeling zien we terug in onze data. Het aandeel mbo-opgeleide deelnemers dat het SEU-examen aflegt, stijgt. En dat is uiteraard een prima ontwikkeling. Maar mbo-opgeleiden lijken meer tijd en begeleiding nodig te hebben om zich het juridisch kader van het vak eigen te maken. Dat vereist dus extra aandacht van leidinggevenden en opleiders.”

Stevige theoretische basis

Het uitzendvak leer je deels in de praktijk. Voor het slagen voor het SEU-examen is dit niet voldoende. Dan heb je een stevige theoretische basis nodig. Diverse gespecialiseerde trainingsbureaus bereiden deelnemers voor op het SEU-examen. Dat kan klassikaal, via e-learning of een mix (blended). “Die opleidingsbureaus weten echt wel waar ze over praten”, zo vervolgt Kramer. “We hebben regelmatig overleg en afstemming met hen. Maar ook zij merken dat de arbeidsmarkt krapper wordt, dat de werkdruk toeneemt en dat het niveau - ook van opleiding - van deelnemers daalt. Dat betekent dat deelnemers langer en intensiever moeten studeren. En dan praat ik niet over een uurtje extra, maar vele uren extra.”

“Leidinggevenden kunnen het leerrendement verhogen”

Daar wringt de schoen. Juist door die krappe arbeidsmarkt moeten uitzendvestigingen alle zeilen bijzetten. Zij voelen die krapte immers aan twee kanten. De eigen bezetting en de extra moeite die ze moeten doen voor het vervullen van de vacatures van hun klanten. “En wat valt er dan als eerste van het bordje? Juist. Dat gaat ten koste van de tijd om te studeren.”

Leerrendement verhogen

Uitzendondernemers kunnen dus een belangrijke rol spelen bij het omhoog krikken van de slagingspercentages. Dat gold eigenlijk altijd al, maar wordt steeds belangrijker. Een van de bepalende factoren bij het verhogen van het leerrendement, zo zal iedere Learning & Development-specialist vertellen, is de rol van de leidinggevende. “De leidinggevende moet het belang van leren en ontwikkelen benadrukken. Een positieve leercultuur stimuleren.”

Daarnaast moet de leidinggevende ervoor zorgen dat een cursist voldoende tijd heeft om te studeren. “Ècht voldoende tijd. En, zeker niet minder belangrijk, na een lesdag inchecken bij de medewerker die een training volgt. Hoe was het? Wat heb je geleerd? Hoe ga je dat vandaag toepassen? En dat geldt natuurlijk ook voor medewerkers die zich via bijvoorbeeld e-learning voorbereiden op het SEU-examen. De leidinggevende moet er voor zorgen dat de medewerker actief aan de slag gaat met de lesstof. Dit leert toe te passen in de praktijk. De leidinggevende kan het leerrendement echt met vele procenten verbeteren.”

Het is al zo druk

Kramer: “Voor de leidinggevende, de uitzendondernemer, zal dit schipperen zijn. Het is al zo druk en dan moet je ook nog medewerkers intensiever gaan begeleiden. Diezelfde medewerker die je tevens meer tijd en ruimte moet geven om te studeren. Ruimte in het hoofd ook. Alleen ‘s avonds studeren, na een drukke werkdag, is niet effectief.” Uiteindelijk is het ook in het belang van de uitzendondernemer dat hun medewerkers (in een keer) slagen voor het SEU-examen. Ze hebben dan immers een competente medewerker die stevig in haar of zijn schoenen staat. Die professioneel gesprekpartner is van uitzendkracht en klant. Die commerciële kansen kan benutten en een zieke uitzendkracht zodanig begeleidt dat deze weer snel aan het werk is. Die met plezier aan het werk gaat en om kan gaan met de hoge werkdruk.

“We hebben een nieuwe werkelijkheid, die knop moet nog om”

Omzet is vaak het eerste

“Natuurlijk is het makkelijker gezegd dan gedaan”, zo beseft Kramer. “In de waan van alledag moeten prioriteiten gesteld worden. En dan is omzet vaak het eerste waar een uitzendondernemer aan denkt.” Toch is dat kortetermijndenken, zoals uit bovenstaande argumenten al blijkt. Een competente medewerker is heel wat waard. Maak als uitzendondernemer die businesscase maar eens: nu wat extra uren in studie en begeleiding stoppen versus verminderde productiviteit, lagere klanttevredenheid doordat fouten worden gemaakt. Een medewerker die minder snel door werkstress uitvalt. Et cetera. “Die krappe arbeidsmarkt, met alle gevolgen van dien, is de nieuwe werkelijkheid. De knop moet nog een beetje om”, denkt Kramer.

Hele keten aan de slag

“De hele keten moet dus aan de slag om de slagingspercentages weer op niveau te krijgen. Opleiders en werkgevers moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is goed voor de kwaliteit van de dienstverlening, goed voor de werkgever en goed voor de medewerker”, besluit Kramer.

En voor de LinkedIn-tijdlijn is het natuurlijk ook leuk, al die ‘SEU in the pocket’ en ‘Jeuh, ik heb mijn SEU’-berichten!