Welke digitale vaardigheden heb je nodig als intercedent?

Veel werkgevers verwachten dat hun intercedenten de komende jaren aan hun digitale vaardigheden moeten werken. Maar om welke vaardigheden het dan precies gaat, verschilt nogal per organisatie.

Tekst: Paul Poley

Een geinig YouTube-filmpje of hippe Instagram-post maken voor kandidaten, tabellen maken in Excel, vacatureteksten schrijven met behulp van AI, kandidaten sourcen op LinkedIn, met ze communiceren via WhatsApp, loonsoftware gebruiken, data verzamelen, koppelen en interpreteren, een Powerpoint ontwikkelen en begrijpen wat je allemaal kunt met je laptop en smartphone. Dit is slechts een greep uit digitale vaardigheden waarvan je je zou kunnen voorstellen dat een intercedent die moet beheersen.

45% van werkgevers verwacht meer behoefte aan scholing van digitale vaardigheden

Uit onderzoek van Panteia naar het werk van de intercedent, ‘De intercedent en de backofficeprofessional van de toekomst’ (zie ook kader), komen verschillende interessante conclusies. Zo verwacht 45 procent van de ondervraagde werkgevers in de toekomst meer scholingsbehoeften bij werknemers op het gebied van digitale vaardigheden. 41 procent van de intercedenten vindt digitale vaardigheden een belangrijke competentie om goed te kunnen functioneren.

Eén vraag blijft echter hangen na het lezen van het rapport: wat zijn nu precies de digitale vaardigheden waarover de intercedent moet (gaan) beschikken? “Digitale vaardigheden is inderdaad een containerbegrip”, beaamt Douwe Grijpstra, manager arbeidsmarktonderzoek bij Panteia. “In ons onderzoek werden diverse skills genoemd, variërend van het kunnen invullen van wettelijk verplichte digitale formulieren tot het analyseren van data. En van het kunnen gebruiken van matchingtools tot het digitaal contact leggen met kandidaten.” 

AI en cybersecurity

Het onderzoek stamt uit 2021. Volgens Koen Maas, onderzoeker bij Panteia, is het belang van digitale skills voor intercedenten sindsdien alleen maar toegenomen. “Dat komt met name door de coronapandemie, toen digitalisering een vlucht nam.”

Grijpstra noemt enkele relatief nieuwe digitale skills voor de intercedent. “Denk aan het kunnen gebruiken van AI, maar ook aan cybersecurity-skills. Tegenwoordig wordt van iedere werknemer, dus ook van een intercedent, een basaal niveau van cybersecurity-vaardigheden verwacht. Zoals het niet zomaar klikken op elke link in een e-mail.”

Douwe Grijpstra

Douwe Grijpstra

Koen Maas

Koen Maas

Marco Bastian

Marco Bastian

Loes Waterreus

Loes Waterreus

Als je alle digitale vaardigheden op een rij zet, zou je bijna denken dat de moderne intercedent een schaap met vijf poten is. En iedere intercedent die kandidaten zoekt, weet dat schapen met vijf poten niet eenvoudig te vinden zijn. Maar zo complex is het niet, volgens directeur Marco Bastian van brancheorganisatie NBBU, die zelf nauw betrokken is geweest bij het Panteia-onderzoek. “Er zijn gesprekken met ons gevoerd en onze leden zijn bevraagd.”

In Bastians optiek hangt het van individuele flexbureaus af over welke digitale skills hun intercedenten precies moeten beschikken. “Hoe belangrijk vindt een individuele organisatie het bijvoorbeeld dat een intercedent een backofficepakket inhoudelijk goed kan gebruiken? Hoe zie je als flexbureau überhaupt de rol van de intercedent in de toekomst? Is die nog nodig, of beweegt de organisatie in de richting van een digitaal platform? Hoe kijk je aan tegen automatisering? Wat is je visie op digitalisering? Hoe is je investeringsbereidheid in digitale middelen? Heb je een doelgroep van hoger opgeleide ict’ers of van praktisch opgeleide mensen? Om die eerste te bedienen, heb je doorgaans meer digitale skills nodig, bijvoorbeeld omdat ze meer online te vinden zijn.”

En dan kan het zo zijn dat er toch best veel digitale skills van een intercedent worden verwacht, zegt Loes Waterreus, hoofd beleid en strategie bij de NBBU. “Vacatureteksten schrijven met ChatGPT, geautomatiseerde WhatsApp-berichten sturen aan kandidaten, met een LinkedIn Premium-account talloze profielen scrapen, het kan allemaal.”

Minimumniveau

Kortom, heel veel variabelen bepalen wat een intercedent bij een flexbureau op digitaal gebied moet kunnen. Variabelen die vooral te maken hebben met het bedrijf in kwestie. Waterreus: “Wat je precies verwacht van een intercedent, hangt dus af van je overkoepelende visie op digitalisering.”

Er is echter wel een minimumniveau aan vereiste digitale vaardigheden, zegt NBBU-directeur Bastian. “Intercedenten moeten kunnen omgaan met de softwarepakketten van de flexorganisatie. Ook moeten Word, Excel en Powerpoint geen geheimen voor ze hebben. En ze moeten gebruik kunnen maken van sociale media.”

‘De jongere generatie verwacht dat je meegaat met je tijd’

Volgens Panteia-onderzoeker Maas is het hierbij een voordeel dat de gemiddelde leeftijd van een intercedent laag is. “Het verwerven van deze digitale skills gaat vaak automatisch, omdat intercedenten ermee opgroeien. In andere, vooral de wat vergrijsde sectoren, merken we dat dit anders is.”

Deels gaat het ontwikkelen van digitale skills door een intercedent dus vanzelf. Deels kunnen opleidingen daarbij helpen. Opvallend: een mbo-school die ‘digitale vaardigheden’ in het curriculum van de opleiding tot intercedent had staan, zag last-minute van een interview af. De module bleek niet meer te bestaan. Dan komt het dus vooral neer op zelf opleiden.

Bastian: “Ook nu weer is het aan een flexbureau zelf of het hieraan tijd en geld wil besteden.” De NBBU en Panteia roepen bureaus wel op om digitale skills bij hun intercedenten te ontwikkelen. Waterreus: “We begrijpen het wanneer met name de wat kleinere flexbureaus aangeven het zo druk te hebben dat ze geen tijd hebben om zich hiermee bezig te houden. Tegelijkertijd is het wel van belang om na te denken over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ontwikkel plannen met de talloze digitale mogelijkheden die er zijn.”

Ook Grijpstra wijst hierop. “Een mkb’er met van oudsher allemaal vaste klanten heeft het nu wellicht nog niet in de gaten, maar zeker de jongere generaties verwachten echt van je dat je meegaat met je tijd. Dat je op digitaal gebied niet achterblijft. Als flexbureau, en dus ook als intercedent, moet je uitstralen dat je digitaal vaardig bent.”

De intercedent en de backofficeprofessional van de toekomst

Onderzoeks- en adviesbureau Panteia voerde in de periode mei-augustus 2021 onderzoek uit naar de gevolgen van ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van intercedenten en backofficeprofessionals van uitzendondernemingen. Dit is gebeurd in opdracht van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) en de sociale partners in de branche. Het onderzoek liep parallel aan een sectoranalyse in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). De data van het onderzoek zijn grotendeels afkomstig uit enquêtes onder werkgevers en werknemers én uit interviews met zogeheten sleutelinformanten.